Page 7 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM KATALOĞU
P. 7

Uluslararası başarılara sahip, bilime katkı yapan ve   Gazi Üniversitesinin eğitim faaliyetlerini sürdürdüğü
          öğreticilik vasıfları yüksek bir akademik kadro ile  tüm alanlarda, geçmişle geleceği birleştiren, yerel ile
          gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanma-  evrenseli harmanlayan, gelenekle modern arasında
          sı için büyük emek verirken, tüm bu çalışmalarımız    denge kurabilen erdemli bireyler yetiştirmek idea-
          neticesinde ise kendine güvenen ve istediğini elde  linden asla vazgeçmeyeceğini bilmenizi isteriz. Dün-
          etme gücüne sahip öğrencilerimizi mezun edip ülke-    yanın en iyi üniversiteleri arasında hep ön sıralarda
          mize ve dünyaya faydalı insanlar olduklarını görerek   yer alma hedefi içinde olan Gazi Üniversitesi, öğren-
          gurur duyuyoruz. Akademik dünyaya katkı sağlamak     cilerine, öğretim elemanlarına, idarî görevlilerine ve
          ve bilimsel gelişimin önemli aktörlerinden biri olmak  başarılarıyla her zaman gurur duyduğu mezunlarına
          amacıyla, sürekli ve nitelikli çalışmalar yürütüyoruz.  kazandırdığı “Gazili Olmak Ayrıcalıktır” ilkesi ile
          Bu sayede, hem öğrencilerimize hem de ülkemize   eğitim ve öğretim felsefesini kaliteden ödün verme-
          yeni ufuklar açıyoruz. Topluma, bilim dünyasına artı   den sürdürmeye devam edecektir.
          değer katan her çalışmamızı, bir sonraki adımımız
          için itici güç olarak görüyoruz.             Saygılarımla,


          Gazi Üniversitesi ailesinin zaman içinde daha da bü-
          yüdüğünü görmek ve tüm bu emeklerimizin karşılı-
          ğını aldığımızı bilmek, hem çalışmalarımıza daha da
          motive olmamızı sağlıyor hem de doğru yolda oldu-
                                                 Prof. Dr. İbrahim USLAN
          ğumuzun bilinciyle adımlarımızı daha da cesur atma-
                                                          REKTÖR
          mıza yardımcı oluyor.                                                           www.gazi.edu.tr 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12