Page 11 - GAZİ ÜNİVERSİTESİ TANITIM KATALOĞU
P. 11

NEDEN GAZİ                                                 Öğrenciler hem Avrupa üniversitele-
                                                  rinde hem tüm dünya üniversitele-
                                                  rinde öğrenci değişim programları
                                                  ile eğitim görebilme imkânı bulabi-
                                                  lirler.

                                                 Öğrencilerin kişisel gelişimlerine
                                                  katkıda bulunan, yaratıcı, düşünen,
                                                  sorgulayan gençler olmalarını sağ-
                                                  layan 150’nin üstünde öğrenci kulüp
                                                  ve toplulukları bulunmaktadır.
                                                 Üniversite, idari hizmetlerde TS EN
                                                  ISO 9001:2000 ‘Kalite Yönetim Bel-
                                                  gesi’ne sahiptir.

                                                 Gazi Üniversitesi mezunları, kamu ve
                                                  özel sektörde öncelikli olarak tercih
                                                  edilme fırsatı yakalamaktadırlar.

                                                 Gazi Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Sı-
                                                  navı (TUS), KPSS, Adli Yargı ve Hâ-
                                                  kimlik sınavlarında öğrenci başarı-
                                                  sıyla ilk sıralarda yer alır.
                                                           www.gazi.edu.tr 9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16